Parapijos bendruomenė

Šiuo metu parapijoje veikia šios bendruomenės:
• Švč. M. Marijos „Gyvojo Rožinio“ draugija (vad. Jūratė Vijeikienė)
• Vaikų bei du suaugusiųjų chorai (vad. Rita Venckevičienė)
• Lektorių grupė (vad. Dalia Juodeškienė)
• Eucharistijos ministrantų grupė (vad. Gintaras Stalnionis)
• Katechetų grupė (vad. Audronė Bučienė )
• „Švč. M. Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna“ (vad. Nijolė Kašėtienė)
• „Motinos maldoje“ (vad. Laima Gylienė)
• „Alfa kurso“ savanorių komanda (vad. Nerijus Rastenis)
• Šv. Rašto grupelė (vad. kun. Rimantas Kaunietis)
• grupė „Al-Anon“
• vyrų maldos grupė (vad. Nerijus Rastenis)
• Utenos dekanato Šeimos centras (vad. Agnė ir Tomas Liškauskai)

• Parapijoje yra katalikiško ugdymo krypties mokykla – vaikų darželis „Varpelis“ (dir. Rita Lekerauskienė), kurioje jau nuo mažens vaikams skiepijamos krikščioniškosios vertybės. Jos kapelionas kun. Remigijus Kavaliauskas.
• Parapijoje švenčiami Šv. Juozapo (kovo 19 d. – keliami į artimiausią sekmadienį) ir Dievo Apvaizdos (titulo) (antrą rugsėjo sekmadienį) atlaidai.
• Parapijoje iki 2015 metų kasmet, o vėliau kas antri metai organizuojamas festivalis „Giesmių giesmelė“, kuriame dalyvauja dekanato parapijų ir mokyklų jaunieji giesmininkai.

• Kasmet šv. Cecilijos dienoje vyksta dekanato parapijų chorų šventė.
• Nuo 2018 metų vasaros mėnesiais vyksta vargonų muzikos koncertai „Vargonai skamba vasarą“.
• Kiekvieną penktadienį 14.30 val. šv. Mišios aukojamos Utenos socialinės globos namų šv. Vincento Pauliečio koplyčioje. Globos namų kapelionas kun. Rimantas Kaunietis.

Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2024 All Rights Reserved.

Search