Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

El. paštas: udaparapija@gmail.com
Parapijos raštinės tel: 8-389-50313.

Ligonių patepimas

Straipsnių sąrašas

Teikėjas

Ligonių patepimo sakramentą teikia tik vyskupas ar kunigas, išklausęs ligonio išpažinties. Apeigos (liturgija)

Kaip ir visi sakramentai, Ligonių patepimas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga, atliekama namuose, ligoninėje ar bažnyčioje, teikiant šį sakramentą vienam ligoniui ar visai jų grupei. Esminė šio sakramento apeiga yra ligonio kaktos ir rankų (pagal Romos apeigas) patepimas aliejumi, lydimas kunigo maldos, kurioje prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Pagrindiniai ligonių sielovados tikslai:
- stiprinti ligonio pasitikėjimą Dievu;
- stiprinti ir palaikyti ligonio pastangas ir viltį nugalėti ligą;
- skatinti sergantįjį sekti kenčiantį Kristų;
- drąsinti jį priimti savo kryžių;
- padėti jam suvokti kančios ir ligos prasmę;
- padėti pasirengti priimti Ligonių patepimo sakramentą;
- skatinti artimųjų, gydytojų ir slaugytojų atjautą ligoniams.