Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

Pamaldų transliacija gyvai FB.

El. paštas: udaparapija@gmail.com
Parapijos raštinės tel: 8-389-50313.

Rask mus Facebook

Nuorodos

Sakramentai

Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami per Bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas, amžinybės ragavimas ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be aktyvaus ir kruopštaus sakramentų priėmimo.

Kristus savo apaštalams paliko galią švęsti visus sakramentus, kad žmonės patirtų Dievo artumą ir būtų išgelbėti. Vyskupai yra apaštalų įpėdiniai ir tęsia sakramentų šventimo tarnybą. Jiems padeda kunigai. Katedra yra centrinė vyskupijos bažnyčia, kurioje švenčiami visi septyni Katalikų Bažnyčios sakramentai:
I. Krikštas
II. Sutvirtinimas
III. Eucharistija
IV. Atgaila
V. Santuoka
VI. Kunigystė
VII. Ligonių patepimas