Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

Pamaldų transliacija gyvai FB.

El. paštas: udaparapija@gmail.com
Parapijos raštinės tel: 8-389-50313.

Rask mus Facebook

Nuorodos

Parapijos šiandiena

Penktadieniais tikintieji renkasi į Švč. Sakramento adoraciją. Gavėnios metu bendruomenės nariai gieda „Graudžius verksmus“, dalyvauja „Kryžiaus Kelio“ pamaldose. Sekmadienių vakarais giedami Mišparai.Parapijoje organizuojamos šventės jaunimui: „Jaunam – viskas įmanoma“, „Giesmių giesmelė“, Gospel ir Senosios muzikos vakarai ir kt.
Kuriasi ir naujos tradicijos. Viena jų – koncertų sakralioje erdvėje ciklas „Religinės muzikos ir susikaupimo valandos“ (vyksta kartą į mėnesį).
Pastoviai bendradarbiaujama su miesto mokyklų ir darželių bendruomenėmis (parapijoje yra katalikiška mokykla – vaikų darželis „Varpelis“), neįgaliųjų, aklųjų ir silpnaregių draugijomis ir kt.
Ligonių sielovada, advento ir gavėnios rekolekcijos, įvairūs renginiai organizuojami Utenos apskrities ligoninėje. Kiekvieną sekmadienį šv. Mišios aukojamos Utenos pensionate, šv. Vincento Pauliečio koplyčioje.